Các công cụ tìm kiếm đều có thuật toán đánh giá website riêng, tuy không được công bố nhưng theo những đơn vị thống kê, đo lường, họ có thể dự đoán, tìm ra những yếu tố chính để xếp hạng webiste, trong đó phải kể đến

1. Yếu tố On page

Trang của bạn được tối ưu On page có tác dụng sâu sắc nhất trong kết quả xếp hạng của search engine. Dưới đây là những tiêu chí tối ưu trang ảnh hưởng đến thứ hạng hiển thị trong tìm kiếm:

2. Từ khóa trong thẻ tiêu đề – Title tag.

Tag tiêu đề là một trong những tiêu chí quan trọng nhất cho một công cụ tìm kiếm. Thẻ title cung cấp mô tả chính xác về nội dung của trang. Công cụ tìm kiếm sử dụng nó để hiển thị tiêu đề trong kết quả tìm kiếm. Bao gồm một từ khóa trong đó để google xếp hạng trang.
Lý tưởng nhất, các từ khóa nên được đặt ở đầu của thẻ tiêu đề. Các trang được tối ưu hóa theo cách này sẽ xếp hạng tốt hơn so với những từ khóa gần cuối khóa của tiêu đề.
Thiết kế website đẳng cấp khu vực

3. Từ khóa trong thẻ meta mô tả – Description tag.

Tầm quan trọng của thẻ mô tả thường được thảo luận trong giới SEO. Nó cũng rất quan trọng để quyết định nhấp chuột của người dùng từ các trang kết quả tìm kiếm. Bao gồm các từ khóa trong thê mô tả là tiêu chí xếp hạng quan trọng với công cụ tìm kiếm và và được làm nổi bật để người dụng nhận biết.

4. Từ khóa trong thẻ H1.

H1 là một yếu tố quan trọng, mô tả về nội dung các trang. H1 có chứa từ khóa và xuất hiện ngay đầu sẽ sẽ tốt hơn.
VD: từ khóa của bạn là: thiết kế webiste Hưng Yên thì H1 của trang đó chỉ cận chứa một phần hoặc toàn bồ từ khóa như: Dịch vụ thiết kế web Hưng Yên, Công ty thiết kế web Hưng yên và rất nhiều cachs khác miễn sao có chứa đựng một phần hay toàn bộ là một ưu thế.
Thiết kế website hưng yên

Bài viết cùng chuyên mục