Tên miền tương tự như địa chỉ công ty của bạn, ngoài ra tên miền còn là thương hiệu trực tuyến của bạn. Sở hữu một tên miền sẽ giúp khách hàng của bạn tìm đến công ty của bạn thay vì của đối thủ. NCN sẽ tư vấn giúp bạn tìm một tên miền phù hợp nhất.

Bảng giá tên miền Việt Nam

Bảng giá tên miền

Bảng giá tên miền quốc tế

Bảng giá tên miền

NGUYÊN TẮC ĐẶT TÊN MIỀN

- Tên miền không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net, .org ...
- Tên miền chỉ gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-).
- Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt trong tên miền khác đều không hợp lệ.
- Không thể bắt đầu bằng hoặc kết thúc tên miền bằng dấu trừ (-).
- Tên miền càng ngắn càng tốt, dễ nhớ, không gây nhầm lẫn, khó viết sai.
- Tên miền phải liên quan đến tên chủ thể và lĩnh vực hoạt động.
- Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.