Ngày: Tháng Ba 2, 2024

Mô hình nuôi cá điêu hồng
Phương pháp chăm sóc Thủy Sản

Mô hình nuôi cá điêu hồng 3 giai đoạn cho năng suất khủng

Với năng suất thu về lên tới 31 – 32 kg/m3/vụ, mô hình nuôi cá điêu hồng 3 giai đoạn dần chứng minh được hiệu quả. Và đang ngày càng được áp dụng rộng rãi ở Vĩnh Long. Tổng cục Thủy sản vừa qua đã tiến hành đánh giá mô hình nuôi cá điêu hồng […]

Đọc tiếp

Phương Pháp Trồng Trọt

[pt_view id=”adde466qv7″]

Nuôi Thủy Sản

[pt_view id=”635dd9bpaz”]

Kỹ Thuật Chăn Nuôi

[pt_view id=”86781db8gd”]